Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Vedenie


Riaditeľ E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie:
Dipl. germ. Anatolij Vdovičenko
Riaditeľka pre oblasť vzdelávacieho manažmentu: PhDr. Milena Vdovičenková
Riaditeľka Súkromnej jazykovej školy E - KU Inštitútu JaIK: Mgr. Anna Molnárová


Oddelenie pre študijné záležitosti a styk s verejnosťou

Tel.: 037 / 6542 456
Fax: 037 / 6542 452
E - mail: eku.os@eku.sk
Zodp.  vedúca: Mgr. Michaela Ažaltovičová


Jazykové sekcie

Tel.: 037 / 6542 453


Sekcia anglického jazyka

Mgr. Anna Molnárová, vedúca
Mgr. Natália Čechová
Mgr. Lýdia Dojčanová
Mgr. Pavel Kolník

Mgr. Mária Šupinová
Mgr. Viktória Vargová (MD)
Mgr. Lukáš Vaněk
Mgr.Ivan Štrba

a externí spolupracovníci

Sekcia nemeckého jazyka

Dipl. germ. Anatolij Vdovičenko, vedúci
Mgr. Alena Balážiková
Mgr. Jana Baronová
Mgr. Daniela Hajduchová
Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
Mgr. Jana Vargová
PhDr. Milena Vdovičenková
a externí spolupracovníci

Sekcia cudzích jazykov pre deti

Mgr. Anna Molnárová, vedúca
Mgr. Viktória Vargová (MD)
Mgr. Mária Šupinová
Mgr. Natália Čechová

Oddelenia pre ostatné jazyky

Španielsky jazyk:
Taliansky jazyk:  Mgr. Lucia Noemi Truchlá
Slovenčina pre cudzincov:  Mgr. Katarína Fialová, PhDr. Milena Vdovičenková, Vilma Kicová


Informátor: Bc. Juraj Kováčik

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk