Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Školský rok 2020/2021

Zimný semester (1. polrok)  

Všetky prezenčné zápisy sa konajú v čase 
od 14.00 do 17.00 h. 

Jún: 24.
August: 26., 27., 28.
September: 2. (už od 9.30 do 17.00),  3., 4.

Doplňujúci zápis: 18. 9. 2020          
Upozornenie pre rodičov: Deti sa musia zápisu zúčastniť v sprievode rodiča.

Zápisné: 5 € (v hotovosti pri zápise)

Záujemcovia môžu využiť aj online zápis (pozri nižšie).


Letný semester (2. polrok) - prezenčné zápisy sú kvôli lockdownu zrušené! Zápisy len online (nižšie)!

Január: 15., 22.
Doplňujúci zápis: 12.2.2021
Online zápis z angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny a ruštiny.

Záujemcovia o jazykové štúdium vo veku od 14 rokov  sa môžu zapísať aj online. Ide o zápis do ročníkovej výučby v šk. roku 2020 / 2021.
PRIHLÁS SA NA KURZ TUOnline zápis a prihláška


Najfrekventovanejšie organizačné formy štúdia a školné:

Dospelí

1.  Dospelí:
Počet vyuč. hodín:  51
Rozvrh: 1 x 3 vyuč. hod. (1 - x týždenne)
Cena za semester: 169 €
Max. počet štud. v skup.: 10

2. Dospelí  a teenageri:
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod. (2 - x týždenne)
Cena za semester: 208 €
Max. počet š.tud. v skup.: 12

Sekcia cudzích jazykov pre deti

1. Žiaci mladšieho šk. veku:
Počet vyuč. hodín: 34
Rozvrh: 2 x 1 vyuč. hod.
Cena za semester: 128 €
Max. počet štud. v skup.: 10

2. Žiaci stredného šk. veku
Počet vyuč. hodín: 45
Rozvrh: 2 x 60 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )
Cena za semester: 156 €
Max. počet štud. v skup.: 10

3. Žiaci staršieho šk. veku
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod.
Cena za semester: 208 €
Max. počet štud. v skup.: 12

* Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. Literatúru si môžete zakúpiť na študijnom oddelení.

Možnosti platby školného:

  • vklad na bankový účet,
  • internetbanking,
  • TatraPay,
  • platobné karty v sídle E – KU alebo
  • v hotovosti v sídle E – KU.

Právoplatnosť zápisu

 Kandidát je na kurz riadne (právoplatne) prihlásený vtedy, ak splní dve základné podmienky:

  • vyplnil prihlášku na štúdium (prezenčne alebo online),
  • uhradil školné / poplatok za  jazykový kurz do termínu uzávierky.

 Všetky podmienky sú uvedené na prihláške.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk