Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
1. Písomná časť štátnej jazykovej skúšky pozostáva zo štyroch častí:
– reprodukcia vypočutého textu,
– porozumenia písomného textu,
– preklad zo slovenčiny do nemčiny,
– voľná téma.

REPRODUKCIA
Je porozumenie vypočutého textu. Examinátor text dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z magnetofónovej nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení, alebo formou napísania obsahu. Kandidáti v tejto časti nemôžu používať slovníky.

POROZUMENIE PÍSOMNÉHO TEXTU
Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu, dostane kandidát text v rozsahu asi 500 slov, ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovníky.

PREKLAD DO NEMČINY
Má rozsah asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

VOĽNÁ TÉMA
Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol stránky kancelárskeho hárku (A4). Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Pri preklade do nemčiny a voľnej téme môže kandidát používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

2. Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí:
– práca s textom,
– konverzačná téma,
– reálie,
– literatúra.

PRÁCA S TEXTOM
V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta. Nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

KONVERZAČNÁ TÉMA
Otázky konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Otázky sa žrebujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie tém samostatne, preukázať slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky.

REÁLIE
Otázky z reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery.

LITERATÚRA
Na prihláške kandidát uvedie diela najmenej troch autorov, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Odporúčaná literatúra:
 • Hana Justová: Deutschsprachige Länder
 • Tatsachen über Deutschland
 • Keprtová: Materiály ke konverzaci
 • B. Homolková: Reálie nemecky hovoriacich krajin
 • Baumann, Oberle: Deutsche Literatur in Epochen
 • Kleine Deutschlandkunde
 • E. Ehrgangová: Deutsche Geschichte I., II.
 • nemecká tlač

SYLABY REÁLIÍ NEMECKY HOVORIACICH KRAJÍN A SLOVENSKA - ÚSTNA ČASŤ
 1. Die BRD – Lage, Oberfläche, Gebirgszüge, Flüsse
 2. Österreich – Lage, Oberfläche, Gebirgszüge, Flüsse
 3. Naturschönheiten der Slowakei
 4. Das Schulsystem in der BRD
 5. Massenmedien
 6. Industrie und Landwirtschaft in der BRD, Schweiz und Österreich
 7. Das politische System in der BRD
 8. Mein beliebter deutschsprachiger Schriftsteller
 9. Sitten und Bräuche
 10. Sozialpolitik (Renten -, Arbeitslosen -, Krankenversicherungen)
 11. Umweltschutz
 12. Hauptstädte (Berlin, Wien, Bern)
 13. Wichtige Etappen der deutschen Geschichte
 14. Bratislava – Sehenswürdigkeiten unserer Stadt
KONVERZAČNÉ TÉMY
 1. Wohnen – Ideal und Wirklichkeit
 2. Freizeit und Hobbys
 3. Reisen und Urlaub/Ferien
 4. Kunst und Kultur in unserem Leben
 5. Einkäufe, Einkaufsmöglichkeiten
 6. Gesundheit, gesunde Lebensweise
 7. Sport und Körperkultur
 8. Mein Tagesprogramm
 9. Stadt und Verkehr – Probleme einer Großstadt
 10. Lebensstandard und Lebensqualität
 11. Wetter und Klima
 12. Fernsehen – seine positiven und negativen Seiten
 13. Charakteristik einer nahestehenden Person
 14. Kleidung und Mode

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk