Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
V piatok večer o 20.55 h nám bol zaslaný e-mail z  MŠVVaŠ SR  s usmernením pre jazykové školy v tomto znení:  "Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPAP, CŠPP) môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10. januára, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje."  Na základe uvedeného sme prijali rozhodnutie, že s platnosťou od zajtra 11.1.2022 (utorok) budeme pokračovať vo vyučovaní PREZENČNOU FORMOU podľa platného rozvrhu.
Dôležité upozornenie: Pred vyučovaním je nevyhnutné E - KU poskytnúť  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Platí postup ako predtým, vyhlásenie treba podať cez Edupage, alebo odoslať e-mailom. V prípade, že poslucháč, resp. rodič poslucháča neposkytne toto vyhlásenie, vystavuje sa situácii, že nebude pripustený na hodinu. Vývoj sledujeme naďalej a čakáme na spustenie COVID AUTOMATu.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk