Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
E - KU pokračuje v prezenčnej výučbe, pričom sa riadi pokynmi COVID AUTOMATu a školským semaforom. Nitriansky okres zostáva naďalej v červenej farbe, preto aj v tomto týždni poslucháči musia predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rúška sa nosia naďalej. Ďakujeme za porozumenie. Upozornenie! V prípade poslucháča do 18 rokov podpisuje toto vyhlásenie rodič, príp. zákonný zástupca. Ak si ho poslucháč nedopatrením zabudne, rodič ho môže:
a) odoslať prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,
b) e-mailom formou oskenovaného dokumentu.

Ak má poslucháč 18 rokov a viac, môže uvedené tlačivo podpísať aj na študijnom oddelení. Pokiaľ poslucháč/rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostipovažuje sa za príznakového. V tomto prípade mu  nebude umožnený vstup na vyučovanie. Tento postup je v súlade s oficiálnymi nariadeniami. 

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk