Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Po 19. apríli 2021 sa budú opätovne konať jazykové skúšky za dodržania všetkých protiepidemických opatrení a odporúčaní (COVID AUTOMAT, dezinfekcia, odstupy, vetranie priestorov, používanie respirátorov, počet osôb atď). V prípade zmeny epidemiologickej situácie budeme opatrenia ihneď aktualizovať a súčasne aj informovať verejnosť o našom postupe.

DôLEŽITÉ UPOZORNENIA:

1. HARMONOGRAM A PLATNOSŤ TERMÍNOV SKÚŠOK. Termíny po 19.4.2021 ostávajú v platnosti podľa pôvodného harmonogramu, ako sú uvedené na webovej stránke. (O termínoch skúšok, ktoré boli posunuté pred 19.4.2021, sme kandidátov informovali individuálne.)

2. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY ÚČASTI KANDIDÁTA NA SKÚŠKACH:

a) RESPIRÁTOR.
Kandidát/ka si prinesie vlastný respirátor. Počas pohybu v priestoroch E - KU a počas skúšky platí povinnosť používať respirátor.
b) 7-DŇOVÝ TEST. Kandidát/ka je povinný preukázať sa pred konaním skúšky 7-dňovým PCR, resp. antigénovým testom s negatívnym výsledkom.
c) COVID AUTOMAT.
V súvislosti s COVID AUTOMATOM môžu nastať rôzne situácie. Určite však bude platiť, že pokiaľ by kandidát prišiel do E - KU z "čierneho" okresu, na skúšku nebude pripustený. (O vrátení poplatku, resp. náhradnom termíne sa dohodnú obidve zainteresované strany.)
d) PÍSACIE POTREBY. Odporúčame si priniesť vlastné pero.


 

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk