Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
JAZYKOVÉ SKÚŠKY - JAR 2021.
Užitočné informácie v kontexte epidemiologickej situácie na Slovensku pre všetkých záujemcov o jazykové skúšky. Jazykové skúšky sa budú konať za dodržania všetkých protiepidemických opatrení a odporúčaní (COVID AUTOMAT, dezinfekcia, odstupy, vetranie priestorov, používanie rúšok, počet osôb atď). V prípade potreby budú opatrenia ihneď aktualizované. 


POSTUP:
1. HARMONOGRAM A PLATNOSŤ TERMÍNOV SKÚŠOK = JAR 2021. Termíny ostávajú v platnosti, ako sú uvedené na webovej stránke. Neplatí to už pre skúšky, ktoré boli presúvané z januára a februára a budú sa konať v náhradných termínoch.

2. SPÔSOB KOMUNIKÁCIE V PRÍPADE ZMENY TERMÍNOV. Najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky zašleme kandidátovi potvrdzujúci e-mail, v ktorom oznámime, či sa skúška bude, resp. nebude konať. Príklad: Skúška je naplánovaná na 9. apríla. Náš potvrdzujúci e-mail o skúške bude kandidátovi zaslaný dňa 2. apríla. Deň konania skúšky nie je do lehoty 7 dní započítaný, čo je v prospech kandidáta.

3. KANDIDÁT a COVID AUTOMAT. V súvislosti s COVID AUTOMATOM môžu nastať rôzne situácie. Určite však bude platiť, že pokiaľ bude kandidát chcieť prísť do E - KU z "čierneho" okresu, na skúšku nebude pripustený.

4. POPLATOK ZA SKÚŠKU. V prípade, že sa skúška nebude konať, resp. kandidátovi nebude vyhovovať náhradný termín, poplatok za skúšku vrátime kandidátovi v plnej výške do 7 dní od požiadania vrátenia poplatku (spôsob vypočítania platí ako v bode č. 2).Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk