Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
E - KU Inštitút JaIK ako zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy prijal opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID 19. Tieto opatrenia sa týkajú vykonávania jazykových skúšok v šk. roku 2019/2020 s platnosťou od 15. 4. 2020 a sú v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. OPATRENIA  SÚKROMNEJ  JAZYKOVEJ  ŠKOLY  E – KU INŠTITÚTU JAZYKOVEJ A INTERKULTÚRNEJ  KOMUNIKÁCIE V NITRE

PRI VYKONÁVANÍ JAZYKOVÝCH SKÚŠOK V ŠKOLSKOM ROKU  2019/2020

v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020, ktorým sa určujú podmienky pre konanie skúšok:

 1. vzdialenosť medzi pracovnými miestami kandidátov a pedagógov by mala byť minimálne 2 m,
 2. každý skúšajúci musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby,
 3. obmedzí sa osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 4.  priebežne sa sleduje vlastný zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ apod.),
 5.  je potreba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 6.  každý kandidát musí byť chránený rúškom,
 7.  každý kandidát musí používať vlastné písacie potreby,
 8.  každý kandidát obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 9.  každý kandidát sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami,
 10.  každý kandidát priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesnú teplotu, respiračné problémy, kašeľ...).
 11.  Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu skúšajúcim pedagógom a kandidátom.
 12.  Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.
 13.  V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk.
 14.  Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov v skúšobnej miestnosti.
 15.  Počas trvania skúšky je vyhradená miestnosť pre kandidátov na konzumáciu jedla a nápojov počas prestávky. Aj v tejto miestnosti je potrebné dodržiavať 2 m odstupy.
 16.  Kandidáti sú povinní dodržiavať pokyny dozor konajúcich pedagógov.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk