Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Vedenie E - KU Inštitútu JaIK oznamuje termíny zápisovdo zimného semestra v novom šk. roku 2020/2021, ktoré sa budú konať vždy v čase od 14.00 do 17.00 h.
August: 26., 27., 28.
September: 2. (od 9.30 do 17.00), 3., 4.
Zápisy sú určené pre deti, mládež a dospelých.  Deti zapisujeme vo veku od 5 rokov.
Záujemcovia od 14 rokov a vyššie môžu využiť aj online zápisy v AJ, NJ, RJ, TJ, ŠJ, FJ.


Vo štvrtok a piatok (9. a 10. júla 2020) bude študijné oddelenie zatvorené. Od pondelka 13. júla od 10.00 h nás opäť môžete navštíviť.
Už 12. júla je uzávierka na augustové termíny cambridgeských skúšok v E - KU. Na skúšku C1 Advanced CAE - 28.8. a na B2 First (FCE) - 27.8.2020. Prihlásiť sa môžete aj online. Po uvedenom termíne uzávierky sa dá prihlásiť za príplatok počas tzv. neskorej registrácie od 13.7. do 20.8. Skúšky C1 a B2 patria k najfrekventovanejším skúškam.
Prihlášky na C1 - tu
Prihlášky na B2 - tu

Vedenie E - KU Inštitútu JaIK vyhlásilo najlepších žiakov za šk. rok 2019 / 202O. Srdečne blahoželáme!
Súčasne vedenie rozhodlo o tom, že v tomto šk. roku ocenenie Skokan roka za mimoriadne zlepšenie v dosiahnutých výsledkoch žiakov udelené nebude. Toto rozhodnutie ovplyvnili mimoriadne okolnosti s prechodom na online výučbu. 

Najlepší žiaci v šk. r. 2019 / 2020

Zapísané v poradí:  meno žiaka / skupina / vyučujúci

 • Dávid Benc, dE-1.A (Mgr. Šupinová)
 • Egon Grznárik, dE-2.A (Mgr. Šupinová)
 • Michal Talian, dE-2.D (Mgr. Šupinová)
 • Michal Rubeš, dE-2.K (Mgr. Markusková)
 • Kristína Sládeková, dE-2.G (Mgr. Šupinová)
 • Kay Felix Kratochvíl, dE-3.A (Mgr. Markusková)
 • Hanka Jánošíková, dE-3.D (Mgr. Horváthová)
 • Hanka Zabáková, dE-3.G, (Mgr. Čechová)
 • Michal Ostertag, dE-3.H (Mgr. Markusková)
 • Lívia Sádecká, dE-3.I (Mgr. Štrba)
 • Stella Katarína Kovalčík, dE-4.A (Mgr. Šupinová)
 • Michal Majka, dE-4.C (Mgr. Horváthová)
 • Luong Duc Tiendat, dE-4.D (Mgr. Šupinová)
 • Jakub Sloboda, dE-4.G (Mgr. Molnárová)
 • Tomáš Novotný, dE-5.A (Mgr. Horváthová)
 • Lea Kyžňanská, dE-5.C (Mgr. Markusková)
 • Tamara Miháliková, dE-5.D (Mgr. Čechová)
 • Tereza Štítová, dE-5.G (Mgr. Horváthová)
 • Nina Jantošková, dE-5.K (Mgr. Šupinová)
 • Adriana Palenčíková, dE-6.A (Mgr.Beňušová)
 • Zuzanna Pycz, dE-7.A (Mgr. Čechová)
 • Rebeka Czellerová, dE-7.E (Mgr. Markusková)
 • Dianka Moravčíková, dE-7.K (Mgr. Čechová)

Koncoročné certifikáty a osvedčenia budú vydávané žiakom, študentom, resp. ich rodičom na štud. oddelení (4. p.) v týchto termínoch:
- 30. júna od 10.00 do 16.00 h alebo
- 1. júla od 10.00 do 17.30 h.
Súčasne budú odovzdávané aj diplomy pre najlepších žiakov a SKOKANOV ROKA, t.j. žiakov, ktorí počas šk. roka 2019/2020 dosiahli najvýraznejšie individuálne zlepšenie v cudzom jazyku. Všetkým úspešným držiteľom certifikátov a diplomov srdečne blahoželáme!
Upozornenie: Obedňajšia prestávka je v čase od 12.30 do 13.00 h.

V uplynulých dňoch bola ukončená elektronická registrácia pre súčasných poslucháčov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu cudzieho jazyka v novom školskom roku 2020/2021. Zaregistrovaným poslucháčom sú zasielané elektronické faktúry na úhradu školného. Uzávierka úhrady je vždy k 31. júlu. Výška školného sa nezmenila. V prípade, že ste sa z akýchkoľvek dôvodov nezaregistrovali, kontaktujte sa so štud. oddelením: Mgr. Ž. Zorvanová, 037 / 6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk.
Termín úhrady je nutné dodržať kvôli plynulej organizácii nového šk. roka. Neuhradené školné sa považuje za uvoľnené miesto pre prijímanie nových záujemcov o jazykové štúdium. Ďakujeme za porozumenie.


E - KU Inštitút JaIK ako zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy prijal opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID 19. Tieto opatrenia sa týkajú vykonávania jazykových skúšok v šk. roku 2019/2020 s platnosťou od 15. 4. 2020 a sú v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020.


V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období od 16. do 27. marca 2020 prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v SR. Toto opatrenie sa týka aj E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre ako zriaďovateľa súkromnej jazykovej školy. O ďalšom vývoji budeme informovať.


Prihlášky na skúšky z nemeckého jazyka  Goethe Zertifikate, ktoré sa budú konať v jesennom termíne, treba zaslať/odovzdať už v týchto dňoch. Z pôvodného termínu uzávierok do 11. 10. sme ho na viaceré skúšky predĺžili do pondelka 21. 10. 2019. Do tohto termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť aj príslušný poplatok.  Nezabúdajte na výhody týchto  prestížnych skúšok v nemecky hovoriacich krajinách v univerzitnom prostredí a takisto platnosť certifikátov pre zdravotné sestry a lekárov.

Uzávierka  na skúšky B1, B2, C1 - 21. 10. 2019. Skúška C2:GDS 18. 10. 2019.
Žiaci benefitujú z inovatívneho projektu Dotkni sa jazyka, ktorý získal financovanie z programu Erasmus+


E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre bol úspešný pri získavaní financovania z programu Erasmus+. Na základe toho sme minulý rok  rozbehli projekt Dotkni sa jazyka. Jeho cieľom bola účasť našich učiteľov na vzdelávacích kurzoch v Anglicku. Nadobudnuté zahraničné skúsenosti sme chceli uplatniť na hodinách angličtiny tak, aby tvorivý a inovatívny prístup pomohol študentom pri učení sa tohto jazyka.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk