Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

V pondelok pokračujeme s výučbou na online platforme dištančnou formou. Platí pre klasické ročníky s výučbou popoludní. Dnes sme našim študentom a žiakom, resp. ich rodičom zaslali informačné e-maily s potrebnými informáciami.
Firmy a individuálna výučba pokračujú na základe vzájomnej dohody.


V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období od 16. do 27. marca 2020 prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v SR. Toto opatrenie sa týka aj E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre ako zriaďovateľa súkromnej jazykovej školy. O ďalšom vývoji budeme informovať.


E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre ako zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy PRERUŠUJE výučbu kvôli šíreniu koronavírusu, a to s platnosťou od štvrtka 12.3. do pondelka 16.3.2020 vrátane (s možnosťou predĺženia) výučbu v jazykovej škole (ročníková výučba v skupinách, ktorá prebieha popoludní). Týmto krokom zosúlaďujeme postup E - KU s rozhodnutím mesta Nitra o prerušení výučby vo všetkých materských a stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra.
Individuálna výučba v E - KU prebieha zatiaľ bez prerušenia, firmy podľa dohody. O ďalšom vývoji budeme informovať.


E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre vypisuje výberové konanie pre záujemcov o dvojtýždenný jazykový kurz nemčiny, ktorý sa bude konať v Nemecku v jednej z pobočiek Goetheho inštitútu. V ponuke je aj rakúska Viedeň (prehľad miest je uvedený nižšie). Vybraný uchádzač / uchádzačka si môže vybrať termín a  miesto konania kurzu podľa vlastného uváženia počas celého roka 2020. Vybranému účastníkovi kurzu budú uhradené všetky náklady počas pobytu v zahraničí (vrátane vreckového).

Kurz je určený pre súčasných študentov E – KU. Do výberu sa môžu zapojiť aj študenti, ktorí ukončili návštevu E – KU v uplynulom školskom roku 2018 / 2019  a takisto účastníci kurzov, ktorí navštevujú kurzy prebiehajúce na základe spolupráce so SŠ.  Na účasť majú nárok aj účastníci firemných kurzov. Upozornenie: Kurz je určený záujemcom od 18 rokov (vrátane).


Vedenie E - KU oznamuje termíny zápisov do letného semestra (šk. rok 2019 / 2020), ktoré sa budú konať  v januári v dňoch 17.1. a 24.1.2020 (piatok) v čase od 14.00 do 17.00 h.  Záujemcovia od 14 rokov môžu využiť aj online zápisy v AJ, NJ, RJ, TJ, ŠJ (nepretržite na našom webe). Deti zapisujeme vo veku od 5 rokov (pred nástupom  do ZŠ.) Viac o zápisoch - klikni!
Do 20. 11. 2019 prijímame prihlášky na skúšky z angličtiny pre deti Cambridge English (tzv. YLE). Skúšky sú pre deti veľmi povzbudzujúce z dlhodobého hľadiska. Pri skúške zdolávajú primerane ťažké "jazykové" prekážky, ktorými sú pre ne dôverne známe jednoduché komunikatívne situácie. V nich majú možnosť prejaviť svoje jazykové zručnosti a kompetencie. Na základe našich dlhodobých skúseností  môžeme potvrdiť, že pocit z úspechu po absolvovanej skúške je pre malých "angličtinárov" neoceniteľný a mimoriadne povzbudzujúci.
Prihlášky na skúšky z nemeckého jazyka  Goethe Zertifikate, ktoré sa budú konať v jesennom termíne, treba zaslať/odovzdať už v týchto dňoch. Z pôvodného termínu uzávierok do 11. 10. sme ho na viaceré skúšky predĺžili do pondelka 21. 10. 2019. Do tohto termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť aj príslušný poplatok.  Nezabúdajte na výhody týchto  prestížnych skúšok v nemecky hovoriacich krajinách v univerzitnom prostredí a takisto platnosť certifikátov pre zdravotné sestry a lekárov.

Uzávierka  na skúšky B1, B2, C1 - 21. 10. 2019. Skúška C2:GDS 18. 10. 2019.
Žiaci benefitujú z inovatívneho projektu Dotkni sa jazyka, ktorý získal financovanie z programu Erasmus+


E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre bol úspešný pri získavaní financovania z programu Erasmus+. Na základe toho sme minulý rok  rozbehli projekt Dotkni sa jazyka. Jeho cieľom bola účasť našich učiteľov na vzdelávacích kurzoch v Anglicku. Nadobudnuté zahraničné skúsenosti sme chceli uplatniť na hodinách angličtiny tak, aby tvorivý a inovatívny prístup pomohol študentom pri učení sa tohto jazyka.


E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je zriaďovateľom súkromnej jazykovej školy, ktorá je oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Rodič ako zákonný zástupca žiaka vo veku do 18 má právo rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole jeho dieťa VP odovzdá. Naša škola bude prijímať vzdelávacie poukazy do 25.9.2019 (streda).


V súčasnom období prebieha úprava názvov skúšok Cambridge English. Snahou britskej snahy bolo sprehľadniť systém názvov v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky. Pre kandidátov to znamená, že obsah skúšok sa nezmenil, bol upravený len názov.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk