Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
E - KU pokračuje v prezenčnej výučbe, pričom sa riadi pokynmi COVID AUTOMATu a školským semaforom. Nitriansky okres zostáva naďalej v červenej farbe, preto postupujeme tak isto ako v predchádzajúcom týždni.

 

Prihlášky na skúšky z nemeckého jazyka  Goethe-Zertifikate, ktoré sa budú konať v jesennom termíne, treba zaslať/odovzdať už v týchto dňoch. Na skúšky z nemčiny B2 a C1 s termínom konania 3.11. 2021 sa prihlasuje do 10.10.2021. Do tohto termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť aj príslušný poplatok. Nezabúdajte na výhody týchto  prestížnych skúšok v nemecky hovoriacich krajinách, a to v univerzitnom prostredí a takisto na platnosť certifikátov v nemecky hovoriacich krajinách pre zdravotné sestry a lekárov.
Goethe-Zertifikat B2 - info a prihlášky: KLIKNI
Goethe-Zertifikat C1 - info a prihlášky: KLIKNI


E - KU pokračuje v prezenčnej výučbe, pričom sa riadi pokynmi COVID AUTOMATu a školským semaforom. Nitriansky okres zostáva naďalej v červenej farbe, preto aj v tomto týždni poslucháči musia predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rúška sa nosia naďalej. Ďakujeme za porozumenie. Upozornenie!


V tomto týždni pokračujeme prezenčnou výučbou. Škola sa riadi pokynmi COVID AUTOMATu a školským semaforom - klikni. Vzhľadom na to, že nitriansky okres je v červenej farbe, v tomto týždni poslucháči musia predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ďakujeme za porozumenie. Upozornenie!


Prihlášky na štátne jazykové skúšky, ktoré sa budú konať v jesennom termíne, treba odovzdať (zaslať) do 15. 9. 2021. Do tohto legislatívne daného termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť príslušný poplatok. Štátnice sa budú konať z anglického a nemeckého jazyka na úrovni B2 a C1, zo slovenčiny pre cudzincov na úrovni B2.


Súkromná jazyková škola E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie je oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka má právo rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole jeho dieťa VP odovzdá. Naša škola bude prijímať vzdelávacie poukazy do 28.9.2021. V ďalšom polroku si poslucháč môže uplatniť zľavu na školnom.


V stredu a štvrtok (8. a 9.9.2021) sa začína prezenčné vyučovanie v novom šk. roku 2021/2022. Poslucháči E - KU sú povinní nosiť rúško. Škola sa riadi pokynmi COVID AUTOMATu a školským semaforom. Vzhľadom na to, že nitriansky okres je v zelenej farbe, v tomto týždni poslucháči  nemusia predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Úspešný nový školský rok s čo najmenej problémami a obmedzeniami!


E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie patrí k vzdelávacím inštitúciám s najdlhšou tradíciou v SR. Vo svojej činnosti sa zameriavame na cudzojazyčné vzdelávanie všetkých vekových kategórií. Svojím pôsobením sme sa vpísali do každodenného života Nitry. Niet azda takej nitrianskej rodiny, z ktorej by aspoň niekto E – KU nenavštevoval.


Vedenie E - KU oznamuje nové termíny prezenčných zápisov do jazykových kurzov v šk. roku 2021/2022. Začíname vo štvrtok 26. augusta 2021. Všetky zápisy sa konajú v čase od 14.00 do 17.00 h. Dňa 2. septembra sa zápis bude začínať už od 9.30 h.


Upozorňujeme všetkých klientov, že v dňoch 16. a 17.8.2021 bude štud. oddelenie pre verejnosť zatvorené. Naďalej platí do 20. augusta upravená pracovná doba.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk