Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
FUNENGLISH je letný zážitkový tábor určený pre žiakov 5. - 8. ročníka ZŠ. Tábor organizuje FUNLANDIA v spolupráci s E - KU Inštitútom JaIK v dňoch od 21. do 25. augusta 2023. Tábor bude prebiehať v priestoroch E - KU, zabezpečené je aj stravovanie a pitný režim. Celý program bude prebiehať v anglickom jazyku (hry, súťaže, tvorenie a ďalšie aktivity). Na deti čaká kopa zábavy, dobrej nálady a nových priateľstiev. Viac info a online prihláška TU: www.funlandia.sk, tel. kontakt: 0911 263 365.
Do Nemecka pôjde naša dlhoročná poslucháčka Magdaléna Pogáňová, ktorá na základe výberového konania získala štipendium na 2-týždňový jazykový kurz. Kurz je plne hradený. Magdaléna ho môže absolvovať podľa vlastného výberu v jednej z pobočiek Goetheho inštitútu v mestách, ako sú Berlín, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt alebo Hamburg atď.  Vo výberovom konaní získala najviac bodov za absolvované jazykové kurzy v E-KU (od roku 2010) a absolvované skúšky (2022, 2023). Srdečne blahoželáme!

Upozorňujeme, že termíny na tieto skúšky Cambridge English (pozri nižšie) sú už obsadené aj v neskorej registrácii. Z tohto dôvodu sa na skúšky nedá prihlásiť:

-  skúška B2 First (FCE), paper-based - termín konania: 6.6.2023. Uzáv. registrácie: 26.4.2023, neskorá registrácia: 27.4. - 3.6.2023,
-  skúška C1 Advanced (CAE), computer-based - termín konania: 24.6.2023. Uzáv. registrácie: 19.5.2023, neskorá registrácia: 20.5.-31.5.2023.
Na základe zvýšeného záujmu o skúšky Cambridge English vypisujeme ďalšie termíny skúšok:
- B2 First (FCE) computer-based: 24.6.2023 (uzáv. registrácie: 19.5.2023, neskorá registrácia: 20.5.-31.5.2023)
- C1 Advanced (CAE) computer-based: 24.6.2023 (uzáv. registrácie: 19.5.2023, neskorá registrácia: 20.5.-31.5.2023


E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre vypisuje výberové konanie pre svojich poslucháčov (študentov) na dvojtýždenný jazykový kurz nemčiny, ktorý sa bude konať v Nemecku v jednej z pobočiek Goetheho inštitútu. E – KU poskytuje tento kurz pravidelne ako autorizované  skúškové centrum Goetheho inštitútu (Nemecko). Náš inštitút vykonáva skúšky na základe udelenej licencie už 28 rokov. Bol prvým neštátnym vzdelávacím zariadením v bývalom Česko-Slovensku, ktoré získalo toto oprávnenie.
Kurz je financovaný z finančných prostriedkov Goetheho inštitútu.  Vybraný uchádzač / uchádzačka si môže vybrať termín a  miesto konania kurzu podľa vlastného uváženia počas celého roka 2023. Vybranému účastníkovi kurzu budú uhradené všetky náklady počas pobytu v zahraničí (vrátane vreckového).
Účastník kurzu si môže vybrať z týchto miest – Nemecko: Berlin, Bonn, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Mannheim, München, Schwäbisch Hall. (Názvy sú uvedené v origináli.)


Kariéra EXPO sa bude konať v priestoroch výstaviska AGROKOMPLEX v Nitre dňa 29. marca 2023. Podujatie je určené pre všetkých návštevníkov, ktorí chcú ovplyvňovať svoju kariéru, alebo sa chcú dozvedieť, ako sa po pandémii a politických krízach mení pracovný trh. E - KU Inštitút je odborným jazykovým partnerom Kariéry EXPO. Je to šiesta účasť E - KU na podobnom formáte podujatia. V novom ročníku sme sa vrátili k nášmu mottu Kariéra? Len s cudzími jazykmi!


Do 31. marca prijímame prihlášky na štátne jazykové skúšky na úrovni B2 a C1. E - KU Inštitút je oprávnený tieto skúšky vykonávať od roku 1999. Na skúšky sa dá prihlásiť aj online.
Viac informácií o štátniciach nájdete na našej webovej stránke.


Dňa 3. marca 2023 sme absolvovali každoročné pracovné stretnutie spolupracujúcich partnerov, t. j. prípravných skúškových centier E - KU. Ide o  spoluprácu v oblasti vykonávania medzinárodných a štátnych jazykových skúšok. E - KU  Inštitút JaIK má za sebou 30 rokov vzdelávacej činnosti a bohaté skúsenosti s jednotlivými typmi skúšok. Súčasne ako najväčší držiteľ jazykových licencií v Slovenskej republike si vybudoval aj tento typ spolupráce so ZŠ, SŚ, gymnáziami a JŠ.


V súvislosti s blížiacou sa uzávierkou na štátnice (30. marec) E - KU ponúka ONLINE PRÍPRAVNÉ KURZY v anglickom jazyku:
- základná štátna jaz.sk. B2: 13.3., 15.3., 17.3.,
- všeobecná štátna jaz. sk. C1: 13.3., 15.3., 17.3.
Klikni na PONUKA a PRIHLÁŠKY.
Zaujímavosť! Na celom Slovensku existuje len 11 jazykových škôl s oprávnením vykonávať ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY. To znamená, že v E - KU ich môžete aj absolvovať.


V utorok 7. 2. 2023 sme otvorili ďalšie kurzy poisťovníctva v spoločnosti UNIQA GSC. Vo výučbe budeme využívať  po prvýkrát  našu inovovanú učebnicu Versicherungswesen. Účastníkom kurzov želáme, aby získali čo najviac užitočných vedomostí a zručností v odbornom jazyku. Ukončenie kurzu  je naplánované cca na 14. 3. 2022.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk