Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)

E – KU Inštitút JaIK je akreditované skúškové  centrum Goetheho inštitútu.                                                                    

Základné informácie

Jazyková úroveň: C2
Štruktúra skúšky: čítanie, písanie, počúvanie a ústna časť - pozri
Platnosť certifikátu: celoživotná

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk