Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)
V Nitrianskom kraji má E – KU Inštitút JaIK postavenie autorizovaného skúškového centra Goetheho inštitútu (ďalej GI). Inštitút sa stal v roku 1995 prvým neštátnym zariadením v Československu, ktorý získal oprávnenie vykonávať tieto skúšky z nemeckého jazyka.

Naš skúškové centrum GI zabezpečuje medzinárodné skúšky z nemčiny na všetkých jazykových úrovniach - od A1 až po C2 v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky.

Ide o skúšky pre žiakov a dospelých.

Žiaci:
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (Jugendliche),
  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch  (Jugendliche),
  • Goethe-Zertifikat B1  (Jugendliche).

Dospelí:

  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1,
  • Goethe-Zertifikat A2,
  • Goethe-Zertifikat B1,
  • Goethe-Zertifikat B2,
  • Goethe-Zertifikat C1,
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom.

Výhody:

Študenti

Certifikáty Goetheho inštitútu sa uznávajú v nemecky hovoriacich krajinách pri nástupe na vysokoškolské štúdium. Úspešných absolventov skúšok "oslobodzujú" od prijímacích jazykových skúšok a povinnosti absolvovať jazykovú prípravu pred štúdiom. Upozorňujeme, že každú vysokú školu a univerzitu si treba preveriť, na akej jazykovej úrovni požaduje jazykový certifikát.

Lekári a zdravotnícky personál
Skúšky na úrovni B2 a C1 sú vyžadované pre vykonávanie lekárskeho povolania a takisto pri vykonávaní ostatných zdravotníckych povolaní.

V E - KU Inštitúte JaIK môžete okrem jazykových skúšok využiť aj ponuku prípravných kurzov, resp. individuálnu jazykovú prípravu. Udelenie jazykovej licencie znamená záruku kvality pre verejnosť, kompetentnosť a dôveryhodnosť E - KU.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk