Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)

E – KU Inštitút JaIK je akreditované skúškové  centrum pre skúšky Cambridge English. 

Základné informácie

Jazyková úroveň: B2
Formát testu: computer/paper-based
Štruktúra skúšky: čítanie a písanie, počúvanie a ústna časť - pozri
Platnosť certifikátu: celoživotná

So skúškou Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) sa môžete preukázať, že ste pripravení podniknúť v medzinárodnom obchode. Táto skúška vám pomôže pri uchádzaní sa o nové pracovné miesta alebo rozvíjaní vašej kariéry.

V systéme skúšok Cambridge English: Business Certificates (BEC) sú tri skúšky. Každá z nich je zameraná na inú úroveň a Cambridge English: Business Vantage je druhou z týchto skúšok.

Skúška je vhodná pre kandidátov, ktorí sú na jazykovej úrovni B2 (stredne pokročilý).

Obsah každej skúšky je založený na každodennej práci a obchodných úlohách, pričom vedie k rozvoju jazykových zručností v obchodnej angličtine.

Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšku Cambridge English: Business Vantage, by mali byť schopní:

  • porozumieť obchodným poradám a stretnutiam, ich obsahu,
  • čítať odborné texty z oblasti biznisu,
  • viesť obchodnú korešpondenciu,
  • písať krátke reporty.

Skúška je celosvetovo uznávaná.Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk