Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)

E – KU Inštitút JaIK je akreditované skúškové  centrum pre skúšky Cambridge English. 

Základné informácie

Jazyková úroveň: B1
Formát testu: computer/paper-based
Štruktúra skúšky: čítanie a písanie, počúvanie a ústna časť - pozri
Platnosť certifikátu: celoživotná

Skúška Cambridge English: Preliminary (PET) dokazuje, že ste zvládli základy angličtiny a teraz máte praktické jazykové zručnosti pre každodenné použitie.

Skúška existuje aj vo verzii pre žiakov Cambridge English: Key for Schools a zodpovedá rovnakej úrovni ako Cambridge English: Key. Jediným rozdielom je obsah skúšky, ktorý je špecificky zameraný na vek a skúsenosti žiakov.

Skúška je vhodná pre kandidátov, ktorí sú na jazykovej úrovni B1 (mierne pokročilý).

Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšku Cambridge English: Preliminary (PET), by mali byť schopní:

  • čítať jednoduché texty a články,
  • rozumieť ústnym a písomným oznámeniam,
  • vyjadriť rôzne postoje, čo sa vám páči alebo nie,
  • vedieť robiť poznámky zo stretnutí,
  • napísať list alebo jednoduchý text.

Skúška vám pomôže rozvíjať vašu svoju schopnosť komunikovať v angličtine pri riešení praktických úloh a situácií. Zlepší vaše vyhliadky na prácu, štúdium a na cestovanie. Je celosvetovo uznávaná.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk