Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)

E – KU Inštitút JaIK je akreditované skúškové  centrum pre skúšky Cambridge English. 

Základné informácie

Jazyková úroveň: A2
Formát testu: paper-based
Štruktúra skúšky: počúvanie, čítanie a písanie, hovorenie - pozri
Odporúčaný vek: 9 - 12

Cambridge English: YLE Flyers je treťou z troch skúšok Cambridge English: Young Learners pre deti. Skúšky motivujú deti k učeniu angličtiny. Témy sú prispôsobené veku a zručnostiam dieťaťa.

Žiaci, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšku Cambridge English: YLE Flyers, by mali byť schopní:
  • porozumieť jednoduchej písanej angličtine,
  • porozumieť a používať základné frázy a výrazy,
  • dorozumieť sa s anglicky hovoriacimi osobami, ktoré hovoria pomaly a jasne.

RADY PRE RODIČOV 

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk