Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

The latest news from the Joomla! Team

Malý poradca pri výbere jazykovej školy

Po toľkých  rokoch  praxe vieme, čo potrebujete. Chcete hovoriť, hovoriť a ešte raz hovoriť! Nechcete pritom počúvať dominantného lektora, aktívnym v konverzácii chcete byť práve vy. Vieme aj to, že niektorým je  jedno, či kurz ukončia nejakým papierom, certifikátom. Naopak -  niektorým zase na tom záleží. Dokážme vyhovieť obidvom požiadavkám.

  • Líderstvo. Sme lídrom v oblasti jazykového vzdelávania a uznávania zahraničnými inštitúciami. Takisto je E - KU uznaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

  • Tradícia, skúsenosti. Máme viac ako 25 rokov skúseností s vyučovaním cudzích jazykov detí, mládeže a dospelých.  Naši lektori sa neustále vzdelávajú, čím získavajú detailné informácie a zručnosti vo svojom odbore. Mnohí sú vyškolení "examinátori" zahraničnými inštitúciami.

  • Firemné vzdelávanie. Máme prepojenie s praxou. Našimi klientmi sú prestížne firmy. Sme viacnásobní partneri celoštátnych veľtrhov práce Profesia days a JOB EXPO.

  • Medzinárodné jazykové skúšky. Najviac licencií v Slovenskej republike. Reálne u nás môžete vykonať skúšky Cambridge English, TOEFL, skúšky Goetheho inštitútu a skúšky ECL zo slovenčiny pre cudzincov. Ponúkame kvalifikovanú prípravu na skúšky - krátkodobé a dlhodobé prípravné kurzy.

  • Štátne jazykové skúšky. Oprávnenie vykonávať všetky druhy - základnú B2, všeobecnú  C1 a špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský C2. Prípravné kurzy.
  • Slovenčina pre cudzincov. Kurzy, skúšky. Reálne skúsenosti aj so špecifickými skupinami migrantov a zahraničnými lekármi. Naše intenzívne kurzy (dôležitý je počet hodín) platia na cudzineckej polícii ako potvrdenie pre žiadateľov o víza z 3. krajín na študijné účely. Upozornenie!  od 1. januára 2016 sa od lekárov vyžaduje štátna jazyková skúška zo slovenského jazyka na úrovni B2. 

V Nitrianskom kraji má E – KU Inštitút JaIK výsadné postavenie jediného autorizovaného skúškového centra Cambridge English s oprávnením vykonávať tieto jazykové skúšky.

Skúšky Cambridge English sú svetovo vedúcim portfóliom certifikátov pre záujemcov o angličtinu angličtiny s ročnou účasťou asi 1,5 milióna študujúcich vo viac ako 135 krajinách. Väčšina kandidátov vníma cambridgeský certifikát ako vstupenku k praktickým výhodám:
  • prijatie na zahraničnú univerzitu: takmer každá univerzita vo Veľkej Británii, stovky iných v USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande a mnohých ďalších krajinách akceptujú cambridgeské certifikáty ako doklad o tom, že študent má dostatočné jazykové zručnosti a kompetencie, aby zvládol štúdium v angličtine,
  • uznávanie na domácich univerzitách (napr. ukončenie bakalárskeho štúdia),
  • rozšírenie pracovných príležitostí, pôsobenie v európskych inštitúciách alebo
  • otestovanie pokroku v angličtine.
Pre iných sú skúšky Cambridge English známkou dosiahnutia úspechu, ale aj zaslúženou odmenou.

V E - KU Inštitúte JaIK môžete okrem jazykových skúšok využiť aj ponuku prípravných kurzov, resp. individuálnu jazykovú prípravu. Udelenie jazykovej licencie znamená záruku kvality pre verejnosť, kompetentnosť a dôveryhodnosť E - KU.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk