Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)
V Nitrianskom kraji má E – KU Inštitút JaIK výsadné postavenie jediného autorizovaného skúškového centra Cambridge English s oprávnením vykonávať tieto jazykové skúšky.

Skúšky Cambridge English sú svetovo vedúcim portfóliom certifikátov pre záujemcov o angličtinu s ročnou účasťou asi 1,5 milióna študujúcich vo viac ako 135 krajinách. Väčšina kandidátov vníma cambridgeský certifikát ako vstupenku k praktickým výhodám:
  • prijatie na zahraničnú univerzitu: takmer každá univerzita vo Veľkej Británii, stovky iných v USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande a mnohých ďalších krajinách akceptujú cambridgeské certifikáty ako doklad o tom, že študent má dostatočné jazykové zručnosti a kompetencie, aby zvládol štúdium v angličtine,
  • uznávanie na domácich univerzitách (napr. ukončenie bakalárskeho štúdia),
  • rozšírenie pracovných príležitostí, pôsobenie v európskych inštitúciách alebo
  • otestovanie pokroku v angličtine.

Pre iných sú skúšky Cambridge English známkou dosiahnutia úspechu, ale aj zaslúženou odmenou.

V E - KU Inštitúte JaIK môžete okrem jazykových skúšok využiť aj ponuku prípravných kurzov, resp. individuálnu jazykovú prípravu. Udelenie jazykovej licencie znamená záruku kvality pre verejnosť, kompetentnosť a dôveryhodnosť E - KU.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk