Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)

E - KU je akreditovaným skúškovým centrom Goetheho inštitútu s oprávnením vykonávať jazykové skúšky na úrovniach A1 - C2. 


Špeciálny kurz hospodárskej nemčiny (Wirtschaftsdeutsch) zameraný na problematiku hospodárskej praxe s nácvikom modelových situácií (vedenie obchodných rozhovorov, telefonovanie...). Práca s odbornou tlačou, prezentáciami, grafmi a pod.

Pred nástupom do prípravného kurzu vám odporúčame absolvovať vstupný test. Odporúčaný počet bodov je dôležitý pre úspešné absolvovanie kurzu, avšak nie je podmienkou pre účasť v kurze (pozri nižšie v tabuľke). 

Základné informácie


Jazyková úroveň: B2
Odporúčaný počet bodov z online testovania: 26 - 40
Počet vyučovacích hodín: 32
Počet osôb v skupine: 8
Cena: 160 € (vrátane učebného materiálu)


Ďalšie relevantné informácie (rozvrh...) nájdete v prihláškach, klikni vpravo hore.

 

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk