Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)
Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu JaIK je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky. 

Prípravné kurzy sú zamerané na štátne jazykové skúšky. Počas týchto kurzov sa účastník oboznámi so štruktúrou danej skúšky, s modelovými úlohami, ale aj situáciami, ktorých sa treba vyvarovať. V ponuke sú krátkodobé prípravné kurzy.

Pred nástupom do prípravného kurzu vám odporúčame absolvovať vstupný test. Odporúčaný počet bodov je dôležitý pre úspešnú prípravu na skúšku, avšak nie je podmienkou pre účasť v kurze (pozri nižšie v tabuľke). 


 

Základné informácie

Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku - ZŠJS B2
Odporúčaný počet bodov z online testovania: 35 - 39
Počet vyučovacích hodín: 9 
Počet osôb v skupine: 3 - 8 
Cena: 55 €  

Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku - VŠJS C1
Odporúčaný počet bodov z online testovania: 
44 - 47
Počet vyučovacích hodín: 9 
Počet osôb v skupine: 3 - 8
Cena: 55 €Ďalšie informácie nájdete v prihláškach (eshop), klikni vpravo hore.

Výhodou našich kurzov je, že v E - KU môžete aj skúšky absolvovať. Naši pedagógovia sú súčasne vyškolení "examinátori". Tieto faktory prispievajú ku kompetentnej a kvalifikovanej príprave na jazykové skúšky.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk