Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)
 
 
E – KU Inštitút JaIK je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky. Súčasne je autorizovaným skúškovým centrom Cambridge English a TOEFL.

Kurz všeobecnej angličtiny pre úplných začiatočníkov (A1). 

Je určený pre vekovú kategóriu 50+. Takisto radi uvítame aj štyridsiatnikov. Dôležité je, aby v kurze neboli mladí študenti, ktorí sú niekedy príliš "rýchli" a môžu ostatných starších študentov vyrušovať.

Pod označením "falošní začiatočníci" rozumieme osoby, ktoré sa v minulosti učili angličtinu. Avšak z rôznych dôvodov ("slabý" angličtinár, zabúdanie, v danej dobe vlastný nezáujem o jazyk a pod.) majú pocit, že musia začať "od začiatku". V príjemnej atmosfére sa budete s radosťou učiť a robiť jazykové pokroky.

Kurz je celoročný. Po ukončení zimného semestra môžete pokračovať v letnom.

Základné informácie


Jazyková úroveň: A1.1
Počet vyučovacích hodín: 48
Počet osôb v skupine: 8
Cena: 154 € (Učebná literatúra nie je zahrnutá v cene kurzu.)Ďalšie informácie nájdete v prihláškach (eshop), klikni vpravo hore.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk