Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 


Výučba v 1. - 7. ročníku. U dospelých sa vyučuje jeden alebo dvakrát týždenne v podvečerných, resp. večerných hodinách. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť medzinárodnými, resp. štátnymi jazykovými skúškami. Po ich úspešnom zvládnutí E – KU Inštitút JaIK vydá absolventovi príslušný medzinárodný jazykový certifikát alebo štátne jazykové vysvedčenie.

E
 - KU  je autorizovaným centrom pre jazykové skúšky Cambridge English, TOEFL a má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky na úrovni B2, C1 a C2. 

Upozornenie: Pokiaľ skupiny dospelých navštevujú  žiaci SŠ, môžu v E – KU využiť vzdelávacie poukazy. Po ich odovzdaní bude žiakom poskytnutá aktuálna zľava na školnom, ktorej výšku oznámi vedenie inštitútu na začiatku šk. roka. Vzdelávacie poukazy a zľavy - pozri.

Do kurzu sa môžete zapísať:

1. na prezenčných zápisoch - pozri termíny,
2. online. 


Postup pri online zápise v šk. roku 2017/2018

1. Absolvujte vstupný test (neplatí pre úplných začiatočníkov). Ak ste úplní začiatočníci, prihláste sa do skupiny E-1.1.A.
2. Podľa počtu dosiahnutých bodov sa zapíšte do príslušného kurzu. Počet bodov nájdete v tabuľke nižšie pri každom ročníku.

3. Kliknutím na príslušnú skupinu sa vám zobrazia všetky ďalšie relevantné údaje (rozvrh, cena a pod.). V prípade záujmu sa môžete priamo prihlásiť.

Počet bodov Skupina Ročník Úroveň
0 - 5 E-1.1.A 1. A1
6 - 13 E-1.3.A 1. A1
11- 16 E-2.1.A 2. A2
14 - 22 E-2.2.A 2. A2
23 - 37 E-3.2.A 3. B1
38 - 48 E-4.2.A 4. B2
49 - 57  E-5.1.S 5. B2
49 - 57 E-5.1.D 5. B2
49 - 57 E-5.1.E 5. B2
58 - 61 E-6.1.K 6. C1
58 - 65 E-7.1.S 7. C1 - C2
62 - 65 E-7.1.E 7. C1 - C2

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk