Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)
E – KU Inštitút JaIK je autorizované skúškové centrum Cambridge English.

Špecializovaný kurz obchodnej angličtiny odporúčame stredne pokročilým záujemcom na jazykovej úrovni B2. Účastníci sa venujú jazykovému nácviku vedenia obchodných rokovaní, komunikácii medzi obchodnými partnermi, problematike služobných ciest, interkultúrnym rozdielom, základom finančníctva, bankovníctva, atď. Adekvátne sú rozvíjané ústne a písomné jazykové zručnosti. Kurz je vhodný aj ako príprava na cambridgeskú skúšku Business English B2 (Vantage).

Pred nástupom do prípravného kurzu vám odporúčame absolvovať vstupný test. Odporúčaný počet bodov je dôležitý pre úspešnú prípravu na skúšku, avšak nie je podmienkou pre účasť v kurze (pozri nižšie v tabuľke).

Základné informácie


Jazyková úroveň: B2
Odporúčaný počet bodov z online testovania: 38 - 48
Počet vyučovacích hodín: 45
Počet osôb v skupine: 8
Cena: 249 € (vrátane literatúry a občerstvenia)Ďalšie informácie nájdete v prihláškach (eshop), klikni vpravo hore.

Výhodou našich kurzov je, že v E - KU môžete aj skúšky absolvovať. Naši pedagógovia sú súčasne vyškolení "examinátori" pre skúšky Cambridge English. Tieto faktory prispievajú ku kompetentnej a kvalifikovanej príprave na jazykové skúšky.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk