Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)

E - KU Inštitút JaIK zastrešuje 5 autorizovaných skúškových centier v SR s oprávnením vykonávať  medzinárodné jazykové skúšky. E - KU je súčasne v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky.

Zamestnávatelia, ktorí umožňujú jazykové vzdelávanie ukončené aj jazykovou skúškou, podporujú ešte viac investíciu do vzdelávania zamestnancov a rozvoja firmy.

Jazykový certifikát je

1. skvelým benefitom, ktorí pracovníci môžu použiť vo svojom pracovnom živote,
2. spoľahlivý nástroj "merateľnosti" vzdelávania a plnenia vytýčených cieľov.

Naše portfólio jazykových skúšok:

  • Cambridge English,

  • Goetheho inštitútu,

  • TOEFL,

  • ECL – slovenský jazyk pre cudzincov,

  • štátne jazykové skúšky,

Viac – pozri kategóriu SKÚŠKY.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk