Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

Zimný semester 2017 / 2018 (1. polrok)  

Všetky zápisy sa konajú v čase od 14.00 do 17.00 h. Dňa 4. 9. 2017 sa zápis začína už od 9.30 h.
Jún: 
28.
August: 28., 30., 31.
September: 4., 5., 6., 7.      
Doplňujúci zápis: 22. 9. 2017                                                            

Upozornenie pre rodičov: Deti sa musia zápisu zúčastniť v sprievode rodiča.
Zápisné: 5 € (v hotovosti pri zápise)

Sekcia cudzích jazykov pre deti

1. Žiaci mladšieho šk. veku:
Počet vyuč. hodín: 34
Rozvrh: 2 x 1 vyuč. hod.
Cena za semester: 121 €
Max. počet štud. v skup.: 10

2. Žiaci stredného šk. veku
Počet vyuč. hodín: 45
Rozvrh: 2 x 60 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )
Cena za semester: 148 €
Max. počet štud. v skup.: 10

3. Žiaci staršieho šk. veku
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod. 
Cena za semester: 198 €
Max. počet štud. v skup.: 12

4. Teenageri:
Počet vyuč. hodín: 68
Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod. (2 - x týždenne)
Cena za semester: 198 €
Max. počet štud. v skup.: 12

* Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. Literatúru si môžete zakúpiť na študijnom oddelení.

Možnosti platby školného:

  • vklad na bankový účet,
  • internetbanking,
  • TatraPay,
  • poštová poukážka,
  • platobné karty v sídle E – KU alebo
  • v hotovosti v sídle E – KU.

Právoplatnosť zápisu

 Kandidát je na kurz riadne (právoplatne) prihlásený vtedy, ak splní dve základné podmienky:

  • v predpísanom termíne odovzdal / doručil do E – KU predpísanú prihlášku,
  • uhradil školné / poplatok za  jazykový kurz do termínu uzávierky.

 Všetky podmienky sú uvedené na prihláške.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk