Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)
E – KU Inštitút JaIK je akreditované skúškové  centrum pre skúšky Cambridge English. 

Základné informácie

Jazyková úroveň: A2
Formát testu: computer/paper-based
Štruktúra skúšky: čítanie a písanie, počúvanie a ústna časť - pozri
Platnosť certifikátu: celoživotná

Skúška Cambridge English: Key (KET) dokazuje, že ste schopní používať angličtinu v jednoduchých situáciách. V škále cambridgeských skúšok predstavuje skúšku na najnižšej jazykovej úrovni.

Skúška existuje aj vo verzii pre žiakov Cambridge English: Key for Schools a zodpovedá rovnakej úrovni ako Cambridge English: Key. Jediným rozdielom je obsah skúšky, ktorý je špecificky zameraný na vek a skúsenosti žiakov.

Skúška je vhodná pre kandidátov, ktorí sú na jazykovej úrovni A2 (začiatočník).

Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšku Cambridge English: Key, by mali byť schopní:

  • porozumieť a používať základné frázy a výrazy,
  • porozumieť jednoduché písané texty,
  • predstaviť sa a odpovedať na základné otázky o sebe,
  • komunikovať s anglicky hovoriacimi osobami na základnej úrovni.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk