Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 

V nasledujúci dňoch od 20. 11. do 23. 11. 2017 si dovoľujeme pozvať rodičov našich žiakov na otvorené hodiny. Pretože otvorená hodina má svoje špecifiká a zasahuje aj do organizácie výučby, dovoľujeme si vás kvôli úspešnému priebehu hodiny požiadať, aby ste rešpektovali tieto organizačné pokyny:

 1. Na otvorenej hodine sa z rodiny môže zúčastniť len jeden rodinný príslušník. Opatrenie je prijaté kvôli menšej priestorovej kapacite tried.

2. Počas hodiny sa nesmie fotografovať a filmovať, pretože to narušuje vyučovací proces. Vaše dieťa si môžete odfotografovať na konci vyučovacej hodiny.

3. Otázky rodičov. Na konci otvorenej hodiny vyučujúci odpovie na prípadné otázky. Vzhľadom na obmedzený čas nie je možné vyčerpať všetky záležitosti detailným spôsobom. Pretože vyučujúcemu ihneď po ukončení hodiny sa začína ďalšia vyučovacia hodina, nemôže sa jednotlivým rodičom venovať individuálne. V tomto prípade Vám odporúčame využiť konzultačné hodiny.

4. Otvorené hodiny nie sú určené pre ostatnú verejnosť.

Ďakujeme Vám za porozumenie a tešíme sa spolu s deťmi na Vašu účasť!

ZIMNÝ SEMESTER 2017/2018

20.11.2017 - 23.11.2017

TRIEDA

VYUČUJÚCI

DÁTUM

dE-0

Zuzana Markusková

20. 11. 2017

dE-1.A

Dominika Uhrová

23. 11. 2017

dE-2.A

Mária Šupinová

21. 11. 2017

dE-3.A

Dominika Uhrová

20. 11. 2017

dE-3.D

Mária Šupinová

22. 11. 2017

dE-3.K

Mária Šupinová

22. 11. 2017

dE-4.K

Mária Šupinová

20. 11. 2017

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk