Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)
Outsourcing firemného vzdelávania. Silným článkom vo vzdelávacom programe E – KU Inštitútu JaIK je firemné jazykové vzdelávanie (Corporate Language Training). Outsourcing firemného vzdelávania sme doteraz realizovali vo viac ako 150 firmách a spoločnostiach.
Tieto cenné skúsenosti z praxe sú základom porozumenia danej problematiky ako celku. Ďalšie skúsenosti E - KU pramenia z aktívneho kontaktu so zamestnávateľmi aj na iných fórach. E - KU Inštitút JaIK je viacnásobným odborným partnerom veľtrhov práce v Slovenskej republike Profesia days a JOB EXPO, počas ktorých sme poskytovali jazykové služby a poradenstvo.

V prípade firemného vzdelávania nastavíme jazykové vzdelávanie podľa požiadaviek firmy. Pozrite si schematický prehľad:Okrem všeobecného jazyka sa zameriavame aj na špecifické potreby firmy (klienta), t. j. problematiku odborného jazyka, ktorý súvisí s činnosťou firmy, resp. pracoviska. V praxi môže ísť napríklad o poisťovníctvo, bankovníctvo, jednotlivé odvetvia priemyslu, služby a pod. Vieme vyhovieť aj potrebám lekárov, zdravotníckeho personálu a pod. V prípade vášho záujmu sa na nás s dôverou obráťte.

Povedali o nás...


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk