Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)
E - KU Inštitút JaIK zastrešuje 5 autorizovaných skúškových centier v SR. To znamená, že v E – KU môžete priamo absolvovať medzinárodné a štátne jazykové skúšky. Súčasne sa môžete na skúšky pripravovať v rôznych prípravných kurzoch, resp. individuálnych jazykových kurzoch.
E – KU je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky.

Portfólio jazykových skúšok:
  • Cambridge English
  • Goetheho inštitútu
  • TOEFL
  • ECL – slovenský jazyk pre cudzincov
  • Štátne jazykové skúšky

Viac – pozri kategóriu SKÚŠKY.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk