Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
V dňoch 4. – 5. 10. 2017 sa konalo na Ekonomickej univerzite v Prahe pracovné stretnutie manažérov skúškových centier Cambridge Assessment English pre Českú republiku, Slovenskú republiku a Poľsko. E – KU Inštitút JaIK ako autorizované centrum pre skúšky Cambridge English v SR zastupovala Mgr. Anna Molnárová.


Ešte do piatku 22.9.2017 sa môžu záujemcovia prihlasovať do kurzov Angličtina Refresh. Kurzy pomôžu všetkým tým, ktorí váhajú, resp. o svojich jazykových zručnostiach stále pochybujú. A stále nemajú na nič čas! Odporúčame vám naše kurzy, pretože si "oprášite" to, čo viete. A ostatné, čo chýba, doučíme my :-)  Kurzy sa konajú na úrovniach A2 a B2. Nekladieme si teda za cieľ stresovať vyťažených ľudí, ale chceme vám pomôcť naštartovať vaše predsavzatia. A presvedčiť vás, že svoje rozhodnutie nebudete ľutovať. Veď tú angličtinu potrebujete, no nie?


E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je zriaďovateľom súkromnej jazykovej školy, ktorá je oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Rodič ako zákonný zástupca žiaka vo veku do 18 má právo rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole jeho dieťa VP odovzdá.


Vedenie E - KU oznamuje zápisy do nového šk. roka 2017 / 2018, ktoré sa budú konať 28. 30. a  31. augusta 2017  od 14.00 do 17.00 h. Ďalšie termíny prebehnú prvý septembrový týždeň. Záujemcovia od 14 rokov môžu využiť aj online zápisy v AJ, NJ, RJ, TJ, ŠJ, FJ. Deti zapisujeme vo veku od 5 rokov (rok pred nástupom  do ZŠ.) Viac o zápisoch - klikni!


V novom školskom roku 2017/18 sú pripravené jazykové kurzy pre cudzincov. Súčasne E - ku ponúka aj individuálnu formu výučby "one-to-one" a jazykové skúšky zo slovenského jazyka. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia na intenzívne kurz,y získajú potvrdenie na pobyt, ktoré slúži ako podklad pre udelenie víz na cudzineckej polícii Slovenskej republiky. Ponuka kurzov...
Možno ste v situácii, že si potrebujete spraviť skúšku z jazyka, či už kvôli práci alebo škole. Cudzí jazyk ovládate celkom slušne, avšak nie ste si istý so štruktúrou skúšky a máte pocit, že sa potrebujete v niektorých oblastiach zdokonaliť (počúvanie, čítanie...). Práve pre vás máme v ponuke prípravné kurzy. A prečo práve navštevovať E - KU? 


Prihlášky na štátne jazykové skúšky, ktoré sa budú konať v jesennom termíne, treba odovzdať do 16. 9. 2017. Do tohto legislatívne daného termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť príslušný poplatok. Štátnice sa budú konjť v angličtine a nemčine na úrovni B2 a C1. Z ostatných jazykov (FJ, TJ, ŠJ, slovenčina!, RJ) sa štátnice budú konať v jarnom termíne. Osobitne upozorňujeme na možnosť vykonať aj špeciálnu štátnicu pre odbor prekladateľský na úrovni C2 z angličtiny, resp. nemčiny.


E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie patrí k vzdelávacím inštitúciám s najdlhšou tradíciou v SR. Vo svojej činnosti sa zameriavame na cudzojazyčné vzdelávanie všetkých vekových kategórií. Svojím pôsobením sme sa vpísali do každodenného života Nitry. Niet azda takej nitrianskej rodiny, z ktorej by aspoň niekto E – KU nenavštevoval.


Outsourcing firemného vzdelávania. Silným článkom vo vzdelávacom programe E – KU Inštitútu JaIK je firemné jazykové vzdelávanie (Corporate Language Training). Outsourcing firemného vzdelávania sme doteraz realizovali vo viac ako 150 firmách a spoločnostiach.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk