Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Dňa 31. 7. 2018 je uzávierka úhrady školného pre súčasných žiakov, študentov a ostatných klientov, ktorí sa zaregistrovali do ďalšieho školského roka 2018/2019. V prípade nedodržania termínu uzávierky sa považujú "zaregistrované miesta" za uvoľnené. Sú poskytnuté novým záujemcom o štúdium cudzieho jazyka, ktorí sa do E - KU prihlásia po tomto termíne.
Súčasne vás láskavo upozorňujeme, aby ste tento postup dodržali a tým sa vyhli nepríjemným situáciám. E - KU Inštitút má veľa klientov a urobil v čase registrácie všetky opatrenia (o.i. zaslal dvakrát pripomenutie/reminder), aby celý proces prebehol hladko a v prospech klienta. Obsadenie miest v kurzoch je pre E - KU veľmi dôležité.
Ďakujeme za porozumenie.
Počas dovolenky bude Odd. pre študijné záležitosti zatvorené, a to v dňoch od 16. do 27. júla 2018. Počas prázdnin bude otvorené do 15.30 h, streda ostáva "dlhá", do 18.00 h.

Čítať ďalej
V dňoch od 21. do 24.5.2018 budú prebiehať otvorené hodiny pre rodičov mladších žiakov.. Z kapacitných dôvodov prosíme rodičov, aby sa v prípade záujmu na hodine zúčastnil len jeden z rodičov. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás.

Rozpis otvorených hodín

TRIEDA    VYUČUJÚCI    DÁTUM
dE-0      Zuzana Markusková    23.5.2018
dE-2.A    Mária Šupinová          22.5.2018
dE-3.D    Mária Šupinová          21.5.2018
dE-3.K    Mária Šupinová          21.5.2018
dE-4.K    Mária Šupinová          23.5.2018
V dňoch od 14.5. do 18.5.2018 bude prebiehať elektronická registrácia pre súčasných žiakov a študentov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu cudzieho jazyka v novom školskom roku 2018 / 2019. eRegistrácia prebehne elektronickou formou. To znamená, že na vašu e-mailovú adresu  (resp. adresu rodičov) bude z E - KU zaslaný špeciálny e-mail. Svoje rozhodnutie označíte, či budete,  resp. nebudete pokračovať v štúdiu cudzieho jazyka.
V prípade vašej kladnej odpovede vám bude zaslaná elektronická faktúra na úhradu školného. Uzávierka úhrady je 31.7.2018. Termín je potrebné dodržať kvôli prijímaniu nových záujemcov o jazykové štúdium.


Testovanie je určené pre návštevníkov veľtrhu JOB EXPO 2018. Ak máte záujem aj o vystavenie certifikátu, navštívte nás v pavilóne M3, stánok č. 8. Radi vám ho vystavíme. Uchádzačom o prácu radíme, aby si tento certifikát z nášho online testovania priložili k svojmu CV a - samozrejme na veľtrhu ho aj využili.

Čítať ďalej
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje v dňoch 26. - 27. apríla 2018 v areáli Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 8. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018. Ide o najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku. E - KU Inštitút JaIK bude už po štvrtýkrát odborným partnerom veľtrhu.


Goetheho inštitút (ďalej GI) oslavuje 27. marca 25 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Táto inštitúcia pôsobí po celom svete s cieľom podporovať nemeckú kultúru a nemecký jazyk. Pre E - KU Inštitút JaIK je veľkou cťou a prejavom dôvery, že v roku 1995 získal ako prvé neštátne vzdelávacie zariadenie v Československu licenciu na vykonávanie jazykových skúšok Goetheho inštitútu.


Prihlášky na štátne jazykové skúšky, ktoré sa budú konať v jarnom termíne, treba odovzdať do 31. 3. 2018. Do tohto legislatívne daného termínu je kandidát povinný okrem podania prihlášky uhradiť príslušný poplatok. Štátnice sa budú konať v angličtine a nemčine na úrovni B2, C1, C2 a z ostatných jazykov (FJ, TJ, ŠJ, slovenčina!, RJ) na úrovni B2. 


V súčasnom období prebieha úprava názvov skúšok Cambridge English. Snahou britskej snahy bolo sprehľadniť systém názvov v súlade s Európskym referenčným rámcom pre jazyky. Pre kandidátov to znamená, že obsah skúšok sa nezmenil, bol upravený len názov.


Vedenie E - KU oznamuje zápisy do letného semestra 2017/2018, ktoré sa budú konať 19. a 26. 1. 2018  od 14.00 do 17.00 h. Záujemcovia od 14 rokov môžu využiť aj online zápisy v AJ, NJ, RJ, TJ, ŠJ, FJ. Deti zapisujeme vo veku od 5 rokov.


Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk