Úvod

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Objednávka (košík)

Naše jubileum 1992 – 2017  

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie patrí k vzdelávacím inštitúciám s najdlhšou tradíciou v SR. Vo svojej činnosti sa zameriavame na cudzojazyčné vzdelávanie všetkých vekových kategórií. Svojím pôsobením sme sa vpísali do každodenného života Nitry. Niet azda takej nitrianskej rodiny, z ktorej by aspoň niekto E – KU nenavštevoval.

E - KU Inštitút JaIK zastrešuje 5 autorizovaných skúškových centier v SR. To znamená, že v E – KU môžete priamo absolvovať medzinárodné a štátne jazykové skúšky. Súčasne sa môžete na skúšky pripravovať v rôznych prípravných kurzoch, resp. individuálnych jazykových kurzoch.

Outsourcing firemného vzdelávania. Silným článkom vo vzdelávacom programe E – KU Inštitútu JaIK je firemné jazykové vzdelávanie (Corporate Language Training). Outsourcing firemného vzdelávania sme doteraz realizovali vo viac ako 150 firmách a spoločnostiach.

V období od 11. do 24. 5. 2017 prebiehala elektronická registrácia žiakov a študentov, ktorí majú záujem o pokračovanie v štúdiu cudzieho jazyka v novom školskom roku 2017 / 2018. Registrácia je povinná kvôli naplánovaniu a organizácii ročníkov v nadcházajúcom školskom roku. Od 2. 6. 2017 začalo študijné oddelenie zasielať elektronické faktúry na uhradenie školného (splatnosť je 31. 7. 2017).

Možno ste v situácii, že si potrebujete spraviť skúšku z jazyka, či už kvôli práci alebo škole. Cudzí jazyk ovládate celkom slušne, avšak nie ste si istý so štruktúrou skúšky a máte pocit, že sa potrebujete v niektorých oblastiach zdokonaliť (počúvanie, čítanie...). Práve pre vás máme v ponuke prípravné kurzy. A prečo práve navštevovať E - KU?

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

logo

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456, fax: +421 37 6542 452
eku.os@eku.sk